Odpowiedzi

2010-03-14T22:07:22+01:00
"Jesteśmy różni, ale równi"

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z ludźmi z różnych sfer. Począwszy od ludzi sfery biednej po sferę ludzi bogatych posiadających wszystkie dobra potrzebne do życia na poziomie. W swoim życiu spotykamy różnych ludzi, ale żaden człowiek nie jest lepszy od drugiego. Nie ma na świecie ludzi takich samych, doskonałych nie możemy powiedzieć, że ktoś jest taki sam jak my ale ze spokojnym sumieniem możemy stwierdzić, że jesteśmy równi z tą osobą wbrew temu jakie bariery nas dzielą. Ktoś może być osobą która w swoim życiu osiągneła bardzo wiele ale to nie dyskwalfikuje nas i nie zabrania nam powiedzieć, że jesteśmy równi. Możemy powiedzieć, że jesteśmy różni bo nie ma drugiej takiej samej osoby na świecie, ludzie różnią się od siebie pod wieloma względami ale pod tym samym względem pod którym się różnią są równi. Człowiek jest równy grugiemu człowiekowi ponieważ w ostatniej godzinie to Bóg zdecyduje o naszym dalszym losie, to On będzie nas oceniał i oceniał będzie każdego człowieka tymi samymi kategoriami nie zważając na to co posiadał przed Sądem Ostatecznym.
W życiu nie powinniśmy kierować się tym kto jest lepszy kto więcej posiada i na co stać nie można traktować ludzi odgórnie i oceniać po dorobku życia bo tak czy inaczej każdy człowiek jest równy kolejnemu człowiekowi.
Najważniejsza w życiu każdego człowieka powinna być równość.

20 4 20