Pocisk o masie m=10g poruszający się z prędkością V=200m/s wbija się w deskę do głębokości l=4cm.Zakładając że ruch pocisku w desce jest jednostajnie opóźniony oblicz siłę działającą na pocisk oraz czas trwania ruchu pocisku w desce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T21:53:50+01:00
Witaj
dane m=10g=0,01kg, v=200m/s, l=4cm=0,04m, vo=0
szukane F=T, t
Ek pocisku zostaje zużyta na pracę W przeciw sile tarcia T.
Ek = W
0,5mv2 = T *l
T = 0,5mv2/l = 0,5*0,01kg*40000m2/s2 //0,04m = 5 000 N
Na pocisk działała siła oporu ruchu T = 5 kN.

v = vo - at
v = at
t = v/a.......T = ma.....a = T/m
t = mv/T = 0,01kg*200m/s//5000N = 0,0004s = 0,4 ms
Czas trwania ruchu pocisku wynosił 0,4 ms.

.........................pozdrawiam
4 2 4