Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T16:07:29+01:00
Mimo, iż Polska umocniła się i swoją pozycję i opanowała ważne obszary Inflant, a także Kurlandii, było to bardzo nietrwałe. Sprawa Inflant nie została bowiem rozwiązana do końca.
Za Jana Kazimierza Polska utraciła na rzecz Szwecji 4/5 obszaru Inflant (pokój oliwski 1660r). Rzeczypospolitej został jedynie obszar dawnego powiatu dyneburskiego.