Zad.1<br />
Oblicz &#40;pisemnie&#41;,jaka to liczba,której:<br />
a&#41; 0,5&#37; wynosi 2<br />
b&#41; 1,5&#37; wynosi 12<br />
c&#41; 0,2&#37; wynosi 4<br />
d&#41; 2,5&#37; wynosi 3.<br />
<br />
Zad.2<br />
Znajdź liczbę, której :<br />
a&#41; 40&#37; jest równe 12<br />
b&#41; 40&#37; jest równe 20<br />
c&#41; 30&#37; jest równe 24<br />
d&#41; 20&#37; jest równe 3<br />
e&#41; 80&#37; jest równe 32<br />
f&#41; 70&#37; jest równe140<br />
g&#41; 90&#37; jest równe 27<br />
h&#41; 15&#37; jest równe 24.<br />
<br />
Zad. 3<br />
Znajdź liczbę, której:<br />
a&#41; 40&#37; jest równe 16<br />
b&#41; 15&#37; jest równe 36<br />
c&#41; 32&#37; jest równe 8<br />
d&#41; 210&#37; jest równe 63<br />
e&#41; 140&#37; jest równe 53,2<br />
f&#41; 0,4&#37; jest równe 23,2

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T16:03:54+01:00
Zad.1
a)
0,5%-2
100%-x

x=2*100%/0,5%
x=4*100=400

b)
1,5%-12
100%-x

x=12*100%/1,5%
x=8*100=800

c)
0,2%-4
100%-x

x=4*100%/0,2%
x=20*100=2000

d)
2,5%-3
100%-x

x=3*100%/2,5%
x=3*40=120

Zad.2
a)
40%-12
100%-x

x=12*100%/40%
x=120/4=30

b)
40%-20
100%-x

x=20*100%/40%
x=100/2=50

c)
30%-24
100%-x

x=24*100%/30%
x=240/3=80

d)
20%-3
100%-x

x=3*100%/20%
x=3*5=15

e)
80%-32
100%-x

x=32*100%/80%
x=320/8=40

f)
70%-140
100%-x

x=140*100%/70%
x=2*100=200

g)
90%-27
100%-x

x=27*100%/90%
x=270/9=30

h)
15%-24
100%-x

x=24*100%/15%
x=8*100/5=160

Zad. 3
a)
40%-16
100%-x

x=16*100%/40%
x=160/4=40

b)
15% -36
100%-x

x=36*100%/15%
x=12*100/5=240

c)
32%-8
100%-x

x=8*100%/32%
x=100/4=25

d)
210%-63
100%-x

x=63*100%/210%
x=630/21=30

e)
140% -53,2
100%-x

x=53,2*100%/140%
x=532/14=38

f)
0,4% -23,2
100%-x

x=23,2*100%/0,4%
x=23200/4=5800
1 5 1
2009-10-25T16:33:53+01:00
A) 0,5% wynosi 2
0,005*2=0,01
b) 1,5% wynosi 12
0,015*12=0,18
c) 0,2% wynosi 4
0,002*4=0,008
d) 2,5% wynosi 3.
0,025*5=0,075

Zad.2
Znajdź liczbę, której :
a) 40% jest równe 12
0,4x=12 /*(10/4)
x=120/4=30

b) 40% jest równe 20
0,4x=20 /*(10/4)
x=200/4=50

c) 30% jest równe 24
0,3x=24 /*(10/3)
x=240/3=80

d) 20% jest równe 3
0,2x=3 /*(10/2)
x=30/2=15

e) 80% jest równe 32
0,8x=32 /*(10/8)
x=320/8=40

f) 70% jest równe140
0,7x=140 /*(10/7)
x=1400/7=200

g) 90% jest równe 27
0,9x=27 /*(10/9)
x=270/9=30

h) 15% jest równe 24.
0,15x=25 /*(100/15)
x=2500/15=166⅔

Zad. 3
Znajdź liczbę, której:
a) 40% jest równe 16
0,4x=16 /*(10/4)
x=160/4=40

b) 15% jest równe 36
0,15x=35 /*(100/15)
x=3500/15=233⅓

c) 32% jest równe 8
0,32x=8 /*(100/32)
x=800/32=25

d) 210% jest równe 63
2,1x=63 /*(10/21)
x=630/21=30

e) 140% jest równe 53,2
1,4x=53,2 /*(10/14)
x=532/14=38

f) 0,4% jest równe 23,2
0,004x=23,2 /*(1000/4)
x=23200/4=5800