Wpisz brakującą postawę lub wynik potęgi a następnie oblicz (wynik zaisz w postaci potęgi) :
a).√7do pogi 6 = √( ) do potęgi 2 =
√12 do potęgi 8 = √( )do potęgi 2 =

b). ∛12 do potęgi 9 = ∛( ) do potęgi 3 =
∛5 do potęgi 12 = ∛( 9 ) do potęgi 3 =

c).(√8)do potęgi 6 = ((√8)do potęgi 2 ) i tam na górze jest kwadracik jaka należy potęgę wstawić =
(√6)do potęgi 10 = ((√6)2am na górze jest kwadracik jaka należy potęgę wstawić =

d).(∛-9)do potęgi21 = ((∛-9)do ptęgi 3 am na górze jest kwadracik jaka należy potęgę wstawić =
(∛11) do potęgi 12 = ((∛11)do potęgi 3 ) am na górze jest kwadracik jaka należy potęgę wstawić =


podajcie mi także jak to obliczaliście :)

1

Odpowiedzi

2009-10-25T15:53:39+01:00
A).√7⁶ = √( 343)² =343
√12 ⁸= √( 12⁴)² =12⁴=20736

b). ∛12 ⁹ = ∛( 12³) ³ =12³=1728
∛5 ¹² = ∛( 5⁴ ) ³=5⁴=625

c).(√8)⁶= ((√8)² )³ =8³=512
(√6)¹⁰ = ((√6)²)⁵=6⁵

d)(∛-9)²¹= ((∛-9)³ )⁷=9⁷
(∛11)¹ ²= ((∛11)³)⁴ =11⁴