1 rozwiąż rówanania .
0,2x+0.3=-0.5
0.4+0.25=-2
2.1-0.3x=0.4
-1.5x-3 =0.2x+6
2.ROzwiąż równiania
1/2x-4=x-6
x-5=1/3x=1
x/4-1/4=2
x/5-3 =x-+1/5
5/6(x-1)=4
-1/2(-x-6)=-x
3.Rozwaiąż w pamięci równania (spróbuj się domyślić ,jaką liczbę należy wpisać w miejsce x)
2.5x=5
0.2x=2
1/6x=1
x/4=5
7-x=6.5
11x=0
x=1/7=5/7
-x=-3
2(x-1)=2
3.6x=-3.6
0.1x=-1
3/4-x=0
4.sprawdż ,czy umiesz
1. Rozwiązanie równania 3x-2=5(x+1) jest liczbą
nieujemną ,całkowitą ujemną,mniejszą od -3,większą od 3

3

Odpowiedzi

2010-03-14T22:50:17+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1 rozwiąż rówanania .
0,2x+0.3=-0.5
0,2x=-0,8
x=-4

0.4+0.25=-2 brak x???
2.1-0.3x=0.4
2,1-0,4=0,3x
0,3x=1,7
x=17/3

-1.5x-3 =0.2x+6
-1.5x-0,2x=6+3
-1,7x=9
x=-90/17

2.ROzwiąż równiania
1/2x-4=x-6
2=1/2x
x=4

x-5=1/3x=1
2/3x=6
x=6*3/2
x=9

x/4-1/4=2 /*4
x-1=8
x=9

x/5-3 =x-+1/5 /*5
x-15=5x+1
4x=-16
x=-4

5/6(x-1)=4 /*6/5
x-1=24/5
x=4,8+1
x=5,8

-1/2(-x-6)=-x /*(-2)
-x-6=2x
3x=-6
x=-2
3.Rozwaiąż w pamięci równania (spróbuj się domyślić ,jaką liczbę należy wpisać w miejsce x)
2.5x=5
x=2

0.2x=2
x=10

1/6x=1
x=6

x/4=5
x=20

7-x=6.5
x=0,5

11x=0
x=0

x=1/7=5/7
x=6/7(jesli minus)

-x=-3
x=3

2(x-1)=2
x=2

3.6x=-3.6
x=1

0.1x=-1
x=-10

3/4-x=0
x=3/4
4.sprawdż ,czy umiesz
1. Rozwiązanie równania 3x-2=5(x+1) jest liczbą
nieujemną ,całkowitą ujemną,mniejszą od -3,większą od 3

3x-2=5(x+1)
3x-2=5x+5
2x=-7
x=-3,5mniejszą od -3
2010-03-14T22:50:30+01:00
1 Rozwiąż rówanania :
0,2x+0.3=-0.5
0,2x=-0,8
x=-4

0.4+0.25=-2 (zapomnialas x)

2.1-0.3x=0.4
-0,3x=-1,7
x=5,7

-1.5x-3 =0.2x+6/*10
-15x-30=20x+60
-30=35x+60
-90=35x
-2,57=x

2.Rozwiąż równania :
1/2x-4=x-6/*2
x-8=2x-12
-8=x-12
4=x

x-5=1/3x+(tu pewnie + a nie=)1/*3
3x-15=x+3
2x-15=3
2x=18
x=9

x/4-1/4=2/*4
x-1=8
x=9

x/5-3 =x(-+)?(minus i plus daje minus)1/5/*5
x-15=5x-1
15=4x-1
16=4x
6=x

5/6(x-1)=4/*6
5(6x-6)=24
30x-30=24
30x=54
x=1,8

-1/2(-x-6)=-x/*2
-1(-2x-12)=-2x
2x+12=-2x
4x+12=0
4x=-12
x=-3
3.Rozwiąż w pamięci równania :
2.5x=5
x=2

0.2x=2
x=10

1/6x=1
x=6

x/4=5
x=20

7-x=6.5
x=0,5

11x=0
x=0

x+1/7=5/7
x=4/7

-x=-3
x=3

2(x-1)=2
2x-2=2
2x=4
x=2

3.6x=-3.6
x=-1

0.1x=-1
x=-10

3/4-x=0
x=3/4

4.sprawdż ,czy umiesz
1. Rozwiązanie równania 3x-2=5(x+1) jest liczbą
nieujemną ,całkowitą ujemną,mniejszą od -3,większą od 3
3x-2=5(x+1)
3x-2=5x+5
-2=2x+5
-7=2x
x=-3,5

Rozwiazaniem jest liczba mniejsza od -3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T23:02:55+01:00
1 rozwiąż rówanania .
0,2x+0.3=-0.5
--------------------------------------
0,2x=-0,5-0,3
0,2x=-0,8 /:0,2
x=-4
------------------------------------

0.4+0.25x=-2
-----------------------------------
0,25x=-2-0.4
0.25x=-2.4 /:0.25
x=-9,6
------------------------------------
2.1-0.3x=0.4
-0.3x=0.4-2.1
-0,3x=-1.7 /:(-0.3)
x=17/3=5.(6)
-------------------------------------
-1.5x-3 =0.2x+6
-1,5x-0.2x=6+3
-1.7x=9 /:(-1.7)
x=-9/1.7=-5.29
---------------------------------------
2.ROzwiąż równiania
1/2x-4=x-6
----------------------
1/2x-x=-6+4
0.5x=-2
x=-4
---------------------
x-5=1/3x-1
--------------------------
x+1/3x=5-1
4/3x=4 /:4/3
x=3
------------------------

x/4-1/4=2
-----------------------
x/4=2+1/4
x/4=9/4 /*4
x=9
-----------------------------
x/5-3 =x-+1/5
----------------------------
x/5-x=1/5+3
-4/5x=16/5 /:(-4/5)
x=-4
------------------------------
5/6(x-1)=4
-----------------------
5/6x-5/6=4
5/6x=4+5/6 /:5/6
x=29/5
---------------------
-1/2(-x-6)=-x
------------------------
1.2x+1/2*6=-x
1.2x+x=-3
2.2x=3 /:2.2
x=30/22
3.Rozwaiąż w pamięci równania (spróbuj się domyślić ,jaką liczbę należy wpisać w miejsce x)
2.5x=5
-----------------------
x=2
---------------------------
0.2x=2
-------------------------
x=10
-------------------------
1/6x=1
----------------------
x=6
-----------------------
x/4=5
-------------------
x=20
--------------------
7-x=6.5
---------------------
0.5
--------------------
11x=0
---------------------------
x=0
-----------------------
x*1/7=5/7
----------------------
x=5
------------------------
-x=-3
-----------------
x=1
------------------------
2(x-1)=2
-----------------
x=2
-------------------
3.6x=-3.6
-----------------
x=-1
-------------------
0.1x=-1
-----------------
x=-10
----------------
3/4-x=0
---------------
x=3/4
4.sprawdż ,czy umiesz
1. Rozwiązanie równania 3x-2=5(x+1) jest liczbą
nieujemną ,całkowitą ujemną,mniejszą od -3,większą od 3

odpowiedź - mniejszą od -3