Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T22:56:32+01:00
Na₃PO₄> 3 kationy sodu i anion fosforanowy (v)
Fe₂(SO₄)₃> dwa kationy żelaza (III) i trzy aniony siarczanowe (VI)
CrCl₃ > kation chromy(III) i 3 aniony chlorkowe
1 5 1
2010-03-14T22:56:48+01:00
Na₃PO₄ - kation sodu oraz anion fosforanowy
Fe₂(SO₄)₃ - kation żelaza(III) i anion siarczanowy(VI)
CrCl₃ - kation chromu oraz anion chlorowy
;)
3 2 3
2010-03-14T23:01:52+01:00

Na₃PO₄ --> 3Na+ + PO4 -3
3Kationy sodu anion fosforanowy (V)

Fe₂(SO₄)₃ --> 2Fe+ + 3SO4 2-
2 kationy zelaza 3 aniony siarczanowe (VI)


CrCl₃ --> Cr3+ + 3Cl-
Kation chromu 3 aniony chlorkowe
2 5 2