Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T00:53:39+01:00
91atabelka
a=3,b=3√3,c=6
a=2√3,b=6,c=4√3
a=√2,b=√6,c=2√2
a=5,b=5√3,c=10
a=10√3/3,b=10,c=20√3/3
a=6,b=6√3,c=12
a=√3,b=3,c=2√3
b)
kąty ABC=120
CAB=30
ACB=30
CAF=90
AEC=60
EBD=30 wszędzie stopni oczywiście
c)
bok 10 pole6*10²√3/4=150√3
Pole 10 to bok a=√20*⁴√3/3
dłuższa przekątna 12, to obw=36 (bok 6), a krótsza 6√3

92a)
x=a/√2
c=a+2x=a+2*a/√2=a+a√2=a(1+√2)

b²=a²+a²-2a*a*cos 135⁰
b²=2a²-2a²*(-cos 45⁰)
b²=2a²+2a²*√2/2
b²=2a²+a²√2
b²=a²(2+√2)

d²=a²+(a+a√2)²
d²=a²+a²+2a²√2+2a²
d²=4a²+2a²√2
d²=2a²(2+√2)
b)
kąty:
HAB=180-45=135
HAC=22,5
FAH=45
GAD=67,5 stopnia wszędzie

93
a)
a²-1/2(1/2a)²π
π(1/2a)²+1/2π(3/2a)²
π(1/2a)²-1/2a²
b
π(b+a)²-πa²
π(1/2b)²-π(1/2b-a)²
π(1/2c)²-π(1/2a)²
c
1/5πa²
2/5π[(a+b)²-a²]
280/360π[(a+b)²-a²]
d
2[1/2a²-1/8πa²]
a²√3/4-1/2π(a/2)²
1/4πa²-1/2a²+1/2a²-1/4π(a√2/2)²=1/4πa²-1/4π(a√2/2)²

94
r=4
x-liczba częsci do zamalowania
x/16*π*4²=6π /:π
x/16*16=6
x=6
6 części
r=3
x/18*π*3²=6π /:π
x/18*9=6
x/2=6
x=12

95
200/360*2π*1+130/360*2π*2+70/360*2π*3=40/36π+52π+42/36π=
134/36π=3 i 14/36π=3 i 7/18 π

50/360 *2π*4+40/360*2π*3+30/360*2π*2=
40/36 π+24/36 π+12/36 π=76/36 π=2 i 1/9 π

96
α=35⁰
należy oprzeć kąt wpisany na tym samym łuku co środkowy 70⁰
β=50⁰
należy oprzeć kąt wpisany na tym samym łuku co środkowy 100⁰(to ten środkowy niepoliczony- bez liczby)360-110-70-80=100⁰
γ=75⁰
należy oprzeć kąt wpisany na tym samym łuku co środkowy 70⁰+80⁰=150⁰
δ=130⁰
należy oprzeć kąt wpisany na tym samym łuku co środkowy 260⁰=110⁰+70⁰+80⁰

97
pierwszy z lewej
180-2*42=180-84=96⁰
szukany =96:2=48⁰

z lewej u dołu:
35+90=125⁰
180-125=55⁰- oba mają po 55⁰

od góry po prawej:
kąt z góry 72:2=36⁰
niżej 360-72=288⁰
najniżej 180-36=144⁰

na dole po prawej:
kąt z góry 52:2=26⁰
niżej 360-52=308⁰
najniżej 2*20⁰=40⁰