Odpowiedzi

2010-03-14T23:56:15+01:00
Witaj
2Na + 2HCl------>2NaCl + H2
2Na + 2CH3COOH------>2CH3COONa + H2

NaOH + HCl------->NaCl + H2O
NaOH + CH3COOH-------->CH3COONa + H2O

Na2O + 2HCl-------->2NaCl + H2O
Na2O + 2CH3COOH-------->2CH3COONa + H2O

CaCO3 + 2HCl----------->CaCl2 + H2O + CO2
CaCO3 + 2CH3COOH------->(CH3COO)2Ca + H2O + CO2

HCl----- dysocjacja całkowita-------->H+ + Cl-
CH3COOH----dysocjacja częściowa-------->H+ + CH3COO-


..........................pozdrawiam
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T00:11:03+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Obydwa kwasy ulegają reakcjom:
- dysocjacji elektrolitycznej
HCl---->H(+) + Cl(-)
CH3COOH---->CH3COO(-) + H(+)
Wartości w nawiasach są w indeksie górnym

- z metalami aktywnymi
2K + 2HCl---->2KCl + H2
2K + 2CH3COOH---->2CH3COOK + H2

- z tlenkami metali
K2O + 2HCl---->2KCl + H2O
K2O + 2CH3COOH---->2CH3COOK + H2O

- z wodorotlenkami metali
KOH + HCl---->KCl + H2O
KOH + CH3COOH---->CH3COOK + H2O

-z solami słabych kwasów
K2CO3 + 2HCl---->2KCl + H2O + CO2
K2CO3 + 2CH3COOH---->2CH3COOK + H2O + CO2
4 3 4