1)Na dyskotece kolega proponuje ci narkotyk i przekonuj, że pierwszy raz nie uzależnia. Podaj 2 argumenty, których użyjesz aby przekonać go że sie myli.

2)Trucizny stanowią bardzo niebezpieczne odpady. Korzystając z dowolnych źródeł opisz właściwy sposób ich utylizacji.

3)Wymień trzy przykłady trucizn pochodnia antropogenicznego, podaj ich źródła i opisz wpływ na organizm człowieka.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T07:58:06+01:00
Zad 1
- Po pierwsze nie które narkotyki uzależniają po jednym razie np. amfetamina;
- Po drugie pierwsze zażycie narkotyku może wiązać się z poważnym ryzykiem ataku serca, wylewu, paraliżu np. kokaina;
- Po trzecie narkotyki halucynogenne powodują psychozy nad którymi nie panujemy, a mogą doprowadzić do samobójstwa, nieszczęśliwego wypadku czy nawet do zabójstwa;
- Po czwarte narkotyki które się nam spodobają czy nie poczujemy efektu tuż po pierwszym razie zachęcają do dalszego stosowania, skutkującego do uzależnienia;
Możesz sobie coś z tego wybrać, bo jest o dwa więcej niż powinno być.
Zad 2
Nie wiem.
Zad 3
Dioksyny to środki mutagenne i kancerogenne, czyli powodują u noworodków wady rozwojowe np. rozczepienie kręgosłupa. Powstają w wielu miejscach podczas spalania śmieci tworzyw sztucznych i paliw oraz w procesie produkcji środków ochronnych roślin.
DDT to środek powodujący u człowieka bezpłodność, a powstał jako środek zwalczający szkodniki roślin. Obecnie jego stosowanie zostało zakazane.
Pozdrawiam!
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T08:26:52+01:00
1)Na dyskotece kolega proponuje ci narkotyk i przekonuj, że pierwszy raz nie uzależnia. Podaj 2 argumenty, których użyjesz aby przekonać go że sie myli.
- jeśli nie brałem do tej pory, to nie potrzebuję środków wspomagających by się dobrze bawić
- jeśli pierwszy raz nie uzależnia, to za drugim powiesz to samo, za trzecim pewnie też , aż w końcu nie zauważysz ,że już Cię wciągnęło

2)Trucizny stanowią bardzo niebezpieczne odpady. Korzystając z dowolnych źródeł opisz właściwy sposób ich utylizacji.
Unieszkodliwianie i wykorzystanie odpadowych rozpuszczalników (odzysk przez destylację ).
Przykładem może być produkcja płynu do spryskiwaczy samochodowych na bazie odzyskanego w wyniku destylacji alkoholu izopropylowego.
Odczynniki chemiczne, które nie mogą być zagospodarowane są niszczone w sposób nie powodujący pogorszenia stanu środowiska.
Utylizacja odpadów w piecach cementowych W technologii spalania odpadów w piecach cementowych wykorzystuje się fakt, że prowadzony w tych instalacjach proces klinkieryzacji jest procesem wysoko-temperaturowym (1200-1400 °C). Dodatkowym atutem jest czas przybywania cząstki zawieszonej w strefie wysokich temperatur, który wynosi 4-5 s. Warunkiem właściwego przeprowadzenia spalania odpadów, w układzie skojarzonym z produkcją klinkieru, jest precyzyjne wyznaczenie jednostkowej ilości odpadu. Dopuszczalna ilość odpadu dobierana jest w taki sposób, aby ograniczyć negatywne oddziaływania na skład lotnych produktów spalania, które są gwarancją stabilności pracy pieca, oraz na jakość klinkieru. Ilość to określana jest głównie na podstawie zawartości metali ciężkich oraz alkaliów i chloru w odpadach oraz ich dopuszczonej zawartości w klinkierze. Warunki spalania w piecach cementowych sprawiają, że są one szczególnie przydatne do spalania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, ale również wyselekcjonowanych odpadów z sektora komunalnego.
Należą do nich głównie:
* Zużyte rozpuszczalniki organiczne (w tym również chlorowcopochodne),
* Pozostałości podestylacyjne i produkty uboczne przemysłu chemicznego, farmaceutycznego,
* Zużyte i przeterminowane chemikalia i farmaceutyki,
* Zużyte oleje i smary maszynowe.
Odpady o konsystencji półstałej, a także odpady komunalne, można dozować bezpośrednio do środkowej części pieca pomiędzy wymiennik i dekarbonizator, gdzie temperatura gazów piecowych wynosi 950-1200 °C. Ta temperatura stwarza wystarczające warunki do rozkładu termicznego substancji niebezpiecznych. Pozostałości nieorganiczne zawarte w spalonym odpadzie wchodzą w mineralną strukturę składników klinkieru cementowego w strefie spiekania.

3)Wymień trzy przykłady trucizn pochodnia antropogenicznego, podaj ich źródła i opisz wpływ na organizm człowieka.
Trucizny mogą być antropogeniczne – wytwarzane przez człowieka
a)Dioksyny powstają w wielu miejscach:
podczas spalania śmieci,paliw i tworzyw sztucznych
w procesie produkcji środków ochrony roślin
b)benzen-W większych ilościach benzen jest toksyczny.
Ma silne właściwości rakotwórcze. Po spożyciu powoduje podrażnienie śluzówki żołądka, mdłości i wymioty. Przy pochłonięciu większych ilości powoduje bóle głowy, drgawki i zgon.
związki ołowiu i kadmu-W przypadku ostrego zatrucia związkami ołowiu najczęściej występującym objawem jest kolka żołądkowo-jelitowa. Poprzedza ją .brak łaknienia, dyspepsja, zaparcie stolca. Kolka ma. charakter rozproszonych, kurczowych bólów brzucha. Skóra zatrutego jest blada, tętno zwolnione, ciśnienie tętnicze może wzrosnąć. Ostra encefalopatia na tle takiego zatrucia jest u dorosłych raczej rzadko spotykana. Natomiast dość liczne przypadki tego schorzenia obserwowano u dzieci (w USA). Cięższe objawy encefalopatii pojawiały się nagle, niekiedy kończąc się śpiączką lub zatrzymaniem krążenia i oddychania. W ostatnich doniesieniach naukowych stwierdzono, że w przypadkach nagłych zgonów niemowląt zawartość ołowiu w ich tkance mózgowej była znamiennie podwyższona. Występowanie encefalopatii u dzieci poprzedzały zwykle wymioty, apatia, otępienie. Niekiedy obserwowano niezborność ruchów, a także wzmożoną aktywność. U dzieci tych zawartość ołowiu we krwi wahała się w granicach 80-300µg/ /100 ml.
d)pestycydy
e)insekcytydy
5 5 5