Te zdania to prawda czy fałsz??:
1.Sejm RP może wyrazić wotum nieufności Radzie Ministrów bądź poszczególnym ministrom.
2. Jeżeli prezydent nie może pełnić swojego urzędu, jego funkcje przejmuje Marszałek Senatu
3. Bierne prawo wyborcze Senatu przysługuje obywatelom RP, którzy mają prawo wybieranie i ukończyli 30 lat
4. Przed podpisaniem ustawy Prezyden RP może wystąpić do Trybunału stanu z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją.

1

Odpowiedzi

2009-10-25T15:46:56+01:00
1 prawda
2 falsz
3 falsz jak ukonczyli 21
4 prawda