Odpowiedzi

2010-03-15T08:02:53+01:00
Wzór na Pole Powierzchni Bocznej: 2πr × H

Jeśli przekątna ma 14cm i jest nachylona do podstawy pod kątem 60st. to krawędź podstawy jest dwa razy krótsza, a krąwędź boczna ze wzoru ma a√3, czyli w tym wypadku 7√3.

d = 7
r = ½ d = 3,5

Ppb = 2πr × H = 2π3,5 × 7√3 = 7π × 7√3 = 49√3π

P.S