Z podanych zdan wypisz przymiotniki,liczebniki i wyrażenia przyimkowe,napisz jaka funkcje pełnia w zdaniu.

a/Chory leżał w wygodnym łóżku.

b/Na szkolnym boisku zobaczył znajomego.

c/Dwoje biegło kilka razy wokół szkoły.
DZIĘKUJĘ!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T08:53:40+01:00
A/Chory leżał w wygodnym łóżku.
przymiotnik - chory, wygodnym
wyraż. przyimkowe - w łóku


b/Na szkolnym boisku zobaczył znajomego.
wyr. przyimkowe - na boisku
przymiotnik - szkolnym

c/Dwoje biegło kilka razy wokół szkoły
liczebnik - dwoje, kilka
wyr, przyimkowe - wikół szkoły

przymiotniki, liczebniki i wyrazenia przyimkowe pełnia w zdaniu funkce okresleń. dodaja informacje na temat podmiotu i orzeczenia.
2 5 2