Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2012-08-25T13:59:27+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Główne formy w klasycyzmie:


Sonata to forma muzyczna składająca się z kilku części.W twórczości klasyków wiedeńskich dominował schemat 3-częściowy cyklu sonatowego:

I allegro - forma sonatowa (inaczej allegro sonatowe),

II adagio - forma ABA, wariacji lub ronda,

III allegro - najczęściej forma ronda.

 

 

Symfonia jest to cykliczna forma orkiestrowa zbudowana zgadnie z zasadami cyklu sonatowego przeznaczona. W symfonii klasycznej układ był 4-częściowy: allegro-adagio-menuet-allegro.

 

Koncert - określenie „koncert” wywodzi się z łacińskiego czasownika „concertare” co oznacza spierać się, walczyć. W XVIII w. ukształtował sie klasyczny model koncertu na instrument i orkiestrę (lub inny instr. towarzyszący - fortepian).

 

Forma WARIACJI polega na wielokrotnym opracowaniu tematu (melodii) przy użyciu różnych środków techniki wariacyjnej (takich jak np.: figuracja linii melodycznej tematu, zmiany wartości rytmicznych, zmiana metrum, przesunięcie akcentów, zmiana tonacji, a zwłaszcza trybu, zmiana harmonizacji, zmiany agogiczne, dynamiczne i kolorystyczne).

 

Forma RONDA polega na przeplataniu jednego, wielokrotnie powracającego tematu innymi fragmentami muzycznymi, zwanymi kupletami. Rondo należy do najstarszych form muzycznych i jest pochodzenia tanecznego.

 

W klasycyzmie tworzono także utwory kameralne np. kwartety smyczkowe itp. oraz

serenady, divertimenta.

 

W razie pytań, proszę o kontakt.

Pozdrawiam.

6 3 6