Pan Antoni przyszedł na pierwszą randkę z bukietem kwiatów. Wszystkie spośród nich, prócz dwóch, to tulipany. Wszystkie spośród nich, prócz dwóch, to narczyzy. Wszystkie spośród nich, prócz dwóch, to żonkile. Ile kwiatów jest w bukiecie pana Antoniego.
Obliczenia!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-15T08:58:18+01:00
Pan Antoni przyszedł na pierwszą randkę z bukietem kwiatów. Wszystkie spośród nich, prócz dwóch, to tulipany. Wszystkie spośród nich, prócz dwóch, to narczyzy. Wszystkie spośród nich, prócz dwóch, to żonkile. Ile kwiatów jest w bukiecie pana Antoniego.
Obliczenia!!!!

Oznaczmy:
b - ilość kwiatów w bukiecie
t - ilość tulipanów
n - ilość narcyzów
ż - ilość żonkili

Możemy napisać następujący układ równań:

{ b = t + n + ż
{ t = b - 2
{ n = b - 2
{ ż = b - 2

Ponieważ mamy wyliczyć liczbę kwiatów w bukiecie, z trzech ostatnich równań podstawmy wartości do pierwszego:

b = b - 2 + b - 2 + b - 2
b = 3b - 6
b - 3b = -6
-2b = -6 / : (-2)
b = 3