Odpowiedzi

2010-03-15T09:08:36+01:00
Procesy te miały w procesie hominizacji kluczowe znaczenie. Dzięki rozwojowi inteligencji człowiek zaczął inaczej postrzegać świa. Uczył się róznych przydatnych w przetrwaniu umiejętności. Mógł wykonywać i używać nieraz dość skomplikowanych narzędzi. Dzięki umiejętności komunikowania się miedzy sobą (np. za pomocą mowy) osobniki wymieniają sie miedzy sobą doświadczeniami poza tym dzięki komunikowaniu sie poglebiały sie więzi społeczne między osobnikami. Mowa umożliwiła sszybkie i skuteczne przekazywanie pomysłów, idei, gromadzenie i przekazywanie wiedzy. Dzieki mowie możliwe było stworzenie kultury. To właśnie kultura (począwszy od malowidł naskalnych 40tys lat temu) jest tą rzeczą ktora odróznia nas od zwierząt. Ewolucja kulturowa wpłynęła znacznie na populację ludzką. Odegrała w procesie powstawania człowieka rolę nie większą niż ewolucja genetyczna.
7 5 7