Mijały się 2 pociągi, jadące w przeciwnych kierunkach. Jeden z nich miał długość 150 m i jechał z prędkością 36 km/h, a drugi pociąg miał długość 100 m i jechał z prędkością 54 km/h. Jak długo trwało mijanie się pociągów?

1

Odpowiedzi

2010-03-15T11:26:05+01:00
Treść:
Oblicz czas potrzebny na wyminięcie się dwóch pociągów, z których jeden ma długość l1 i szybkość v1, a drugi ma długość l2 i szybkość v2 > v1.


a) pociągi jadą w przeciwne strony.
Dane:
l1 - długość pierwszego pociągu
v1 - prędkość pierwszego pociągu
l2 - długość drugiego pociągu
v2 - prędkość drugiego pociągu
Szukane:
t
Wzory:
Wzór na prędkość:
V=s/t
Ponieważ pociągi jadą w przeciwną stronę to prędkość pociągu 2 względem pociągu 1 jest sumą obu prędkości:
V=V₁+V₂


więc teraz podstawiamy tylko do wzoru na prędkość i wyliczamy czas:
t=s/v=l₁+l₂/v₁+v₂

l₁+l₂-licznik
v₁+v₂-mianownik
/-kreska ułamkowa

to jest przykładowe zadanie;wpisz swoje dane z zadania i oblicz w/g tego przykładu