Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T10:20:24+01:00
Pieśń XIX J.Kochanowskiego-to utwór poświęcony godności człowieka.Autor uważa,że na miano człowieka zasługuje tylko ten ,który świadomie kształtuje i doskonali swój los,godnie wykorzystuje dary od Boga,czym są rozum i mowa.
Według Kochanowskiego-mądrzy i z dobrą wymową powinni być politykami,pisarzami,dobrymi obywatelami,natomiast mężni,silni i odważni powinni bronić granic państwa i swojej sławy szukać na polu walki.
Kto się niedoskonali i nie korzysta ze swojej wolności nie zasługuje na miano prawdziwego człowieka.
Ludzie Renesansu uważali sławę za rodzaj ziemskiej nieśmiertelności.
Cechy i system wartości człowieka renesansu:
-przekładali wartości duchowe nad materialne
-wartość "dobrej sławy"-dobre imię,które pozostanie dla potomnych
-człowiek jako istota wyższa od innych stworzeń,bo ma rozum i mowę
-jest istotą wolną,sam decyduje o swoim życiu
-jest wszechstronny i realizuje się w różnych dziedzinach
-powinien mieć piękną i wrażliwą duszę
-godność ludzką realizuje przez służbę ojczyźnie i pracę dla jej dobra
-warto oddać życie za ojczyznę
-najwyższe wartości-wolność,ojczyzna i cnota
8 3 8