Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T12:50:25+01:00
Wielką trójkę tworzyli przywódcy światowych mocarstw alianckich spotykający się w czasach II wojny światowej na trzech konferencjach międzynarodowych – kolejno: teherańskiej (1943), jałtańskiej i poczdamskiej (obie w 1945), na których dyskutowano wojenne zobowiązania sojusznicze oraz kształt przyszłego porządku światowego po pokonaniu państw Osi. W jej skład wchodzili: Józef Stalin – przywódca ZSRR, Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii (zastąpiony w drugiej fazie konferencji poczdamskiej przez Clementa Attlee z powodu klęski konserwatystów w wyborach do Izby Gmin) oraz Franklin Delano Roosevelt – prezydent USA (po śmierci zastąpiony w Poczdamie przez Harrego Trumana). Niezależnie od orientacji politycznej i miejsca pobytu, Polacy przyjęli ustalenia Konferencji Jałtańskiej w sposób dość jednoznaczny - jako potwierdzenie faktu, że los Polski będzie odtąd w zasadniczej mierze kształtował się pod wpływem polityki ZSRR. Pozostaje kwestią oceny, czy popularne w Polsce twierdzenie o "zdradzie jałtańskiej" jest słuszne? Niewątpliwie, przywódcy największych mocarstw zadecydowali o losie Polski ponad głowami Polaków. Emigracyjny rząd polski w Londynie - cieszący się powszechnym poparciem w kraju i wcześniej również uznaniem mocarstw zachodnich - został całkowicie zignorowany. Decyzje w sprawie Polski zapadły nie tylko bez jakiegokolwiek upoważnienia polskiego rządu, ale i bez jego wiedzy.
Przyjęty w Jałcie sposób podejmowania decyzji w sprawach Polski z pewnością mógł być uznany za rażące naruszenie suwerenności Polski jako państwa. Nie jest jednak oczywiste, że gdyby przywódcy zachodni mieli w Jałcie więcej odwagi i determinacji wobec Stalina, to powojenne losy Polski mogłyby potoczyć się inaczej. W momencie Konferencji Jałtańskiej rząd polski w Londynie nie miał w kraju żadnej realnej władzy. Niemal całe obecne terytorium Polski było opanowane przez Armię Czerwoną i współdziałające z nią odziały utworzonego w ZSRR Wojska Polskiego. Rządzącym w Polsce rządem był nie rząd polski na emigracji, lecz całkowicie zależny od sowietów Rząd Tymczasowy, będący prostą kontynuacją utworzonego pod auspicjami Stalina PKWN. Pomysł, by w powojennej Polsce władzę objął "legalny" rząd polski w Londynie, był już pomysłem nierealistycznym. Ponadto sprawa polska - choć istotna - nie była na Konferencji Jałtańskiej sprawą najważniejszą. Rzadko pamięta się o tym, że kluczowe decyzje w sprawie Polski zostały podjęte ponad rok wcześniej, podczas konferencji "Wielkiej Trójki" w Teheranie w grudniu 1943 r. To właśnie konferencja teherańska przesądziła o tym, jakie będą losy Polski po zakończeniu wojny. Tyle tylko, że o ile ustalenia Konferencji Jałtańskiej (a później poczdamskiej) znane były od momentu ich zakończenia, to decyzje podjęte w Teheranie przez ponad rok były utrzymywane w najgłębszej tajemnicy i nikt z Polaków nie wiedział, że zachodni sojusznicy już wydali Polskę w ręce Sowietów. Do tej pory o ich decyzjach niewiele wiadomo. Wielka Trójka ukrywała wszystko przed Polakami, którzy byli zdezorientowani w swoich przyszłych losach.
3 3 3