Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T14:34:33+01:00
Wyjasnij,ze pojecia ekologiczne maja uklad hierarchiczny.

układ hierarchiczny-czyli od najbardziej podstawowych czynników do tych najwyższego poziomu.

zw.organiczny->organellum->komórka->tkanka->narząd->organizm->populacja->biocenoza->ekosystem->biom->biosfera

między tymi żywymi organizmami a ich środowiskiem zachodzą zależności.

osobnik(organizm)-przedstawiciel danego gatunku,współtworzy wraz z innym osobnikiem populacje.
populacja->grupa osobników zamieszkująca w danym czasie określony teren.
biocenoza->ogół populacji żyjącej na ok.terenie,stanowią ją populacje zamieszkujące np.jeziora.
ekosystem->obejmuje wszystkie żywe org. na danym terenie(biocenozę)np:ocean,morze.
biom->jednostka ekologiczna,duża składają się na nią ekosystemy np:tundra,sawanna.Wszystkie biomy ziemi wyznaczają strefę wystp.życia czyli biosferę.

Czyli,żeby stworzyć populację potrzebne są osobniki,żeby stworzyć biocenozę,potrzebna jest populacja zamieszkująca dany teren,która tworzy ekosystem,następnie biom i biosferę.
Żeby stworzyć biosferę,potrzebne jest zaczęcie całego procesu od podstawowej jednostki:osobników,które tworzą populacje.
1 5 1