1.czy łatwiej otzrymać dwa orły w trzech rzutach monetą , czy sumę oczek mniejszą od 6, w dwóch rzutach kostką do gry?

2. Dwa losowo wybrane wierzchołki sześciokąta wypłukłego traktujemy jako końce odcinka. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, że odcinek ten nie jest bokiem sześciokąta

3. Trzech sędziów ocenialo zawodnika, przyznając punkty: 2, 3,7 . Odchylenie standardowe od średniej arytmetycznej zestawu tych punktów jest równe?

4.Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia że liczba 12 jest iloczynem liczby oczek, które wypadły na obu kostakach jest równe?

1

Odpowiedzi

2010-03-15T12:44:53+01:00