Proszę o wytłumaczenie mi poniższych terminów ;)
Sieć wodociągowa magistralna.-
Sieć wodociągowa rozdzielcza-
Pompownie strefowe-
Stacje hydroforowe/lokalne stacje podnoszenia ciśnienia-
Stacje redukcji – regulacji ciśnienia-
Zbiorniki retencyjne wody-

Do czego służą i co robią itp.
Dam naj ^^
Pozdrawiam ;)

2

Odpowiedzi

2010-03-15T12:02:08+01:00
Sieć wodociągowa magistralna- służy przesyłowi głównych mas wody uzdatnionej od źródeł do poszczególnych punktów węzłowych.

Sieć wodociągowa rozdzielcza- służy do rozprowadzania wody bezpośrednio w poszczególnych ulicach. Do niej przyłączeni są za pomocą indywidualnych przyłączy

Pompownie strefowe- służą do podwyższania ciśnienia pomiędzy głównymi strefami zasilania w wodę. Zwykle posiadają znaczną rezerwę urządzeń podnoszących ciśnienie,

Stacje hydroforowe/lokalne stacje podnoszenia ciśnienia -służą do podwyższania ciśnienia w niewielkich sektorach systemu, gdzie parametry główne – ciśnienie i przepływ są niedostateczne ze względu na odległość od obiektu głównego bądź położenie wysokościowe.

Stacje redukcji – regulacji ciśnienia służą do obniżania ciśnienia dla całych stref lub wydzielonych sektorów sieci wodociągowej. Mogą zarówno służyć do przerzutów pomiędzy głównymi strefami zaopatrzenia w systemie jak do rozwiązywania problemów lokalnych przewyższeń dopuszczalnego ciśnienia głównego dla specyficznych miejsc.

Zbiorniki retencyjne wody-. Stabilizują ciśnienie w rozległych obszarach głównych stref zasilania. Stanowią bufor umożliwiający nieprzerwaną dostawę wody do wszystkich klientów nawet w przypadku przerwy w pracy źródeł – ujęć wody a także są rezerwuarem wody w sieci w przypadku nagłego nieprzewidywalnego znacznego zapotrzebowania (pożar, awaria magistrali połączona z znacznym wyciekiem).
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T12:53:38+01:00
Sieć wodociągowa magistralna.-są to rurociągi o średnicy powyżej 250 mm. Rurociągi magistralne o średnicy 250 i 300 mm są jednocześnie przewodami rozdzielczymi. Służy przesyłowi głównych mas wody uzdatnionej od źródeł do poszczególnych punktów węzłowych: pompowni strefowych, dużych skupisk odbiorców. Jest ona wyposażona w zasuwy sekcyjne, odpowietrzniki i spusty wody (odbłotniki).

Sieć wodociągowa rozdzielcza-są to przewody powyżej 80 mm do 200 mm. Służy do rozprowadzania wody bezpośrednio w poszczególnych ulicach. Do niej przyłączeni są za pomocą inywidualnych przyłączy Nasi Klienci. Sieć ta wyposażona jest w zasuwy sekcyjne i hydranty pożarowe.
Obiekty kubaturowe sieci wodociągowej podzielone są według funkcji wypełnianej w systemie wodociągowym.

Pompownie strefowe- służą do podwyższania ciśnienia pomiędzy głównymi strefami zasilania w wodę. Są to obiekty o znacznym zasięgu oddziaływania obejmującym po parę dzielnic miasta. Zwykle posiadają znaczną rezerwę urządzeń podnoszących ciśnienie, awaryjny system zasilania energetycznego oraz własny zbiornik ruchowy z zapasem wody na ponad 12 godzinną pracę bez dopływu wody ze źródła

Stacje hydroforowe/lokalne stacje podnoszenia ciśnienia-Stacje hydroforowe/lokalne stacje podnoszenia ciśnienia służą do podwyższania ciśnienia w niewielkich sektorach systemu, gdzie parametry główne – ciśnienie i przepływ są niedostateczne ze względu na odległość od obiektu głównego bądź położenie wysokościowe. Są to obiekty o ograniczonym zasięgu oddziaływania obejmującym jedną dzielnicę lub jej fragment. Przeważnie są to urządzenia zlokalizowane w niewielkich budynkach bądź komorach podziemnych, czerpiące wodę bezpośrenio z rurociągu dopływowego lub niewielkiego zbiornika ruchowego i oparte o urządzenie sterujące uzależniające pracę pompy od bieżącego zaopotrzebowania na wodę – przetwornicę częstotliwości (potocznie zwaną falownikiem).

Stacje redukcji – regulacji ciśnienia-służą do obniżania ciśnienia dla całych stref lub wydzielonych sektorów sieci wodociągowej. Mogą zarówno służyć do przerzutów pomiędzy głównymi strefami zaopatrzenia w systemie jak do rozwiązywania problemów lokalnych przewyższeń dopuszczalnego ciśnienia głównego dla specyficznych miejsc. Ich stosowanie związane jest z bogatą morfologią zaopatrywanego przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w wodę terenu. Urządzenia te to zawory regulacyjne wyposażone w obiegi pilotowe regulujące przepływ bądź ciśnienie przed lub za urządzeniem na poziomie zadanym. Umieszczane są w samodzielnych komorach podziemnych, przy głównych obiektach sieciowych (pompownie, zbiorniki retencyjne) lub bezpośrednio na ujęciu. Obiekty te są szczególnie odpowiedzialne, gdyż ich awarie może spowodować lawinowe uszkodzenia w sieci rozdzielczej – wycieki. W ostatnich latach rozbudowano system regulacji ciśnień w oparciu o stacje regulacji ograniczając ilość lokalnych stacji hydroforowych i eliminując miejsca o nieodpowiednim ciśnieniu wody.

Zbiorniki retencyjne wody-spełniają bardzo istotną rolę w systemie wodociągowym. Stabilizują ciśnienie w rozległych obszarach głównych stref zasilania. Stanowią bufor umożliwiający nieprzerwaną dostawę wody do wszystkich klientów nawet w przypadku przerwy w pracy źródeł – ujęć wody a także są rezerwuarem wody w sieci w przypadku nagłego nieprzewidywalnego znacznego zapotrzebowania (pożar, awaria magistali połączona z znacznym wyciekiem). W przypadku Systemu Wodociągowego PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. są to obiekty terenowe - komory żelbetowe podziemne lub naziemne, zlokalizowane w najwyższych punktach stref, co ułatwia konfiguracja terenu (wzgórza morenowe). Objętość ich jest dostosowana do zapotrzebowania w poszczególnych strefach i wynosi razem 32 400 m3.