1) Zapisz odpowiednie nierówności
a) Liczba x jest większa od -7
b) Liczba y jest ujemna
c) Liczba z jest nie dodatnia
d) Liczba t jest nie ujemna
e) Liczba w jest nie większa niż 6

2) Rozwiąż nierówność 3x - 2 (x-2 )≥ 3 (x-4) -2 (2-3x)
a) Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru jej rozwiązań
b) Ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zbioru rozwiązań ??
c) Podaj najmniejszą liczbę , parzystą , która nie spełnia tej nie równości ???


Pilne prosze szybko !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-15T12:23:56+01:00
1) Zapisz odpowiednie nierówności
a) Liczba x jest większa od -7
x>-7
b) Liczba y jest ujemna
y<0
c) Liczba z jest nie dodatnia
z≤0
d) Liczba t jest nie ujemna
t≥0
e) Liczba w jest nie większa niż 6
w≤6
2) Rozwiąż nierówność 3x - 2 (x-2 )≥ 3 (x-4) -2 (2-3x)
3x-2x+4≥3x-12-4+6x
x+4≥9x-16
-8x≥-20
x≤20/8
x≤5/4
a) Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru jej rozwiązań
1
b) Ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zbioru rozwiązań ??
-3,-2,-1,0,1,
c) Podaj najmniejszą liczbę , parzystą , która nie spełnia tej nie równości ???
2
9 4 9
2010-03-15T12:24:18+01:00
1) Zapisz odpowiednie nierówności
a) x > - 7
b) y < 0
c) z ≤ 0
d) t ≥ 0
e) w ≤ 6

2) Rozwiąż nierówność 3x - 2 (x-2 )≥ 3 (x-4) -2 (2-3x)
3x-2x+4 ≥ 3x-12-4+6x
3x-2x-3x-6x ≥ -12-4-4
-8x ≥ -20 / : (-8)
x ≤ 2,5
rozwiązaniem jest zbiór (-∞ ; 2,5 >

a) Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru jej rozwiązań: 0; 1; 2
b) Ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zbioru rozwiązań ?? 5 ( -1; -2; 0; 1; 2)
c) Podaj najmniejszą liczbę , parzystą , która nie spełnia tej nie równości ??? 4
9 4 9
2010-03-15T12:28:48+01:00
1.
a) Liczba x jest większa od -7 x > -7
b) Liczba y jest ujemna y < 0
c) Liczba z jest nie dodatnia z < 0
d) Liczba t jest nie ujemna t ≥ 0
e) Liczba w jest nie większa niż 6 w ≤ 6

2,
3x - 2 (x-2 )≥ 3 (x-4) -2 (2-3x)
3x - 2x + 4 ≥ 3x - 12 -4 + 6x
x -9x ≥ -16 - 4
-8x ≥ -20 / :(-8)
x ≤ 20/8
x ≤ 5/2
x ≤ 2,5

a) 2,1,0
b) -2, -1, 0, 1, 2
c)4
4 4 4