Odpowiedzi

2010-03-15T13:20:28+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
N2O5 + CaO----->Ca(NO3)2
...................azotan(V) wapnia

N2O5 + K2O----->2KNO3
..................azotan(V) potasu

N2O5 + Mg(OH)2----->Mg(NO3)2 +H2O
.....................azotan(V) magnezu

2.
2Na + 2HNO3----->2NaNO3 + H2
Na2O + 2HNO3----->2NaNO3 + H2O
NaOH + HNO3----->NaNO3 + H2O
N2O5 + Na2O----->2NaNO3
N2O5 + 2NaOH----->2NaNO3 + H2O

1 5 1