1. Wymień nazy trzech regionów Polski, w których występują ślady działalności wulkanicznej(np. pozostałości stożków wulkanicznych)?
2. wymień punkt w katórym słońce zachodzi wcześniej. uzasadnij swoją odpowiedz(w Polsce )?
3. ustal, w której części Polski północnej czy południowej latem dzień trwa dłużej.Uzasadnij swoją odpowiedz?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T16:45:54+01:00
Zad.1
Wilcza Góra-Utworzony został
w 1959 roku, dla ochrony
trzeciorzędowego komina
wulkanicznego.
Góra Ostrzyca koło Proboszczowa- wygląda jak stożek wulkaniczny i stanowi rezerwat przyrody nieożywionej.

Ostrzyca Proboszczowicka -utworzonym w 1962 roku,
Jego celem jest ochrona zabytku trzeciorzędowego
wulkanizmu.

zad.2
Ziemia porusza się wokół własnej osi z zachodu na wschód (czyli cały czas Ziemia obraca się w kierunku wschodu. Tak więc w miejscowościach na zachodzie Polski, słońce będzie zachodzić wcześniej. Konsekwencje rozciągłości równoleżnikowej:
różnica czasu lokalnego - na wschodnich krańcach Polski Słońce wschodzi i zachodzi o około 40 minut wcześniej niż na zachodnich. W praktyce na obszarze całego kraju obowiązuje jednolity czas urzędowy środkowoeuropejski (w zimie) i wschodnioeuropejski (w lecie)
Zad3
Na północy Polski, na południu są najkrótsze
gdyż w lecie północna półkula jest pochylona w kierunku słońca..Słońce w lecie jest położone bardziej na Północ, a w zimie Ziemia wędruje na drugi koniec słońca, i zaczyna ono świecić na południową półkulę

1 2 1