Zad.1
oblicz pole trojkata równobocznego wpisanego w kolo o promieniu 4cm oraz pole trójkata rownobocznego opisanego na tym kole. ile wynosi stosunek pol tych trojkatow? czy stosunek ten zalezy od wielkosci promienia kola?
zad.2
obwod trojkata foremnego wynosi 24cm. Oblicz pole kola opisanego na tym trojkacie i wpisanego w ten trojkat.


pls

2

Odpowiedzi

2010-03-15T13:06:39+01:00
Oblicz pole trojkata równobocznego wpisanego w kolo o promieniu 4cm oraz pole trójkata rownobocznego opisanego na tym kole. ile wynosi stosunek pol tych trojkatow? czy stosunek ten zalezy od wielkosci promienia kola?
R = 2h/3
4=2h/3 //*3
12=2h
h=6
P=h²√3/4=36√3/4=9√3


r=h/3
12=h
P=144√3/4=36√3

P1/P2=9√3/36√3=1:4

2 obwod trojkata foremnego wynosi 24cm. Oblicz pole kola opisanego na tym trojkacie i wpisanego w ten trojkat.
24:3=8(cm)
a=8
Pole koła opisanego:
r=a√3/3=8√3/3
P=πr²=π(8√3/3)²=21⅓π(cm²)
Pole koła wpisanego:
r=a√3/6=8√3/6=4√3/3
P=πr²=π(4√3/3)²=5⅓π(cm²)
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T13:31:52+01:00
Zad1
R = 2h/3
4=2h/3 //*3
12=2h
h=6
P=h²√3/4=36√3/4=9√3
r=h/3
12=h
P=144√3/4=36√3
P1/P2=9√3/36√3=1:4
Zad2
24:3=8cm
a=8

r=a√3/3=8√3/3
P=πr²=π(8√3/3)²=21⅓πcm²
Pole koła wpisanego:
r=a√3/6=8√3/6=4√3/3
P=πr²=π(4√3/3)²=5⅓πcm²