Potrzebuje ;; podstawy prawne działalności gospodarczej.
1. zgłoszenie do ewidencji działalnosci gospodarczej.
2.wpis do rejestru przedsiebiorcow, koncesje, zezwolenia, zgloszenie w urzedzie statystycznym, pieczatka, konto w banku, zgloszenie w urzedzie skarbowym, zgloszenie w zakladzie ub
ubezpieczen spolecznych, panstowym inspektorat pracy, sanepid.

1

Odpowiedzi

2010-03-15T13:15:01+01:00

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z poźn. zm.).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm..
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399).