Wał o masie 80kg leży na dwóch podporach, odległość między którymi jest 1m. Jeden z końców wału wystaje po za łożysko na 0,6m. Pośrodku między podporami na wał nałożono koło zamachowe o masie 240kg. A następujący koniec ciała o masie 30kg. Wyznaczyc siły nacisku na łożyska???

Daje naj kto jaśno rozwiąże.
Proszę o szybkie rozwiązanie :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T14:11:59+01:00
Dane:
m wału=80kg
m koła=240kg
m ciała=30kg
AC=1m
CB=O,6 m
---------------
Rx=?
Ry=?

Rozwiązanie:
P=mg
P wału=80*10=800N
P koła=240*10=2400N
P ciała=30*10=300N

P koła*AO+P wału*AO₁+P ciała*AB=Rx*AC

Rx=P koła*AO+P wału*AO₁+P ciała*AB : AC (w ułamku)=2400 N*0,5m+800N*0,8+300*1,6m : 1 (w ułamku)=2320 N

P koła + P wału + P ciała = Rx+Ry

Ry= P koła + P wału + P ciała - Rx=2400N+800N+300N-2320N=1180N

Odpowiedż:
Rx=2320N;Ry=1180N

Do tego zadania pasuje rysunek,więc on w załączniku,jeżeli Ci trzeba.

Czekam na najlepszą :)
2 5 2