Ciało swobodnie zsuwa się z wierzchołka równi pochyłej, której kąt nachylenia do poziomu wynosi α (alfa). Wyznaczyć prędkość ciała na końcu równi i czas ruchu, jeżeli wysokość równi wynosi h=10m a współczynnik tarcia k=0,05. Rozpisać wzory.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T03:35:52+01:00
Witaj
dane a, f, h, g
szukane v,t
----------------------------------
siła ściagająca z równi /składowa Q=mg wzdłuż równi/ F=mgsina
siła nacisku /składowa Q=mg prostopadła do równi/ N=mgcosa
siła tarcia T=N*f =mgfcosa
siła nadająca ciału przysp.a...Fw=ma
Fw = F - T
ma = mgsina - mgfcosa = mg[sina - fcosa]
a = g[sina - fcosa]

1.obliczenie v
Ek = Ep
0,5mv2 = mgh
v2 = 2gh
......___
v = V2gh

2.obliczenie t
ponieważ vo=0
v = vo +at = at
t = v/a , gdzie v i a obliczone wyżej

W razie wątpliwości - pytaj

.....................................pozdrawiam
3 2 3