1.Jakie najmniejsze wymiary powinien mieć karton w kształcie prostokąta, aby można było z niego wyciąć siatkę graniastosłupa o wysokości 13 cm, którego podstawą jest trapez prostokątny o:
a) długości ramion 3 cm i 5cm

2.Oblicz pole powierzchni boczni graniastosłupów prostycz przedstawionych na rysunkach

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T14:10:24+01:00
Zad 1. szerokość prostokąta jest równa sumie wysokości ściany bocznej i wysokości obu podstaw:
13 + 3 + 3 = 19 [cm]

oznaczmy krótszą podstawę przez a. wtedy dłuższa ma a+4.

długość prostokąta jest równa
3 + a + 5 + a + 4 = 2a + 12
jest ona zależna od wartości a, której nie można wywnioskować z treści zadania

Prostokąt ma wymiary 19 na (2a+12)


zad 2.
Pb = 1,5 dm * 2,5 dm + 1 dm * 2,5 dm + 5 cm * 2,5 dm + 6 cm * 2,5 dm
Pb = 3,75 dm² + 2,5 dm² + 0,5 dm * 2,5 dm + 0,6 dm * 2,5 dm
Pb = 6,25 dm² + 1,25 dm² + 1,5 dm²
Pb = 9 dm²

albo

Pb = (1,5 + 1 + 0,5 + 0,6)*2,5
Pb = 3,6 * 2,5
Pb = 9 dm²