Dodatni ładunek o wartości Q₁=1C znajduje się w odległości R=3m od dodatniego ładunku Q₂=4C.Gdzie na linii przechodzącej przez oba ładunki znajduje się punkt, w którym natężenie wypadkowego pola elektrostatycznego jest równe zeru?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T15:23:00+01:00
Rys
Q1-----------------P--------------------------------------------Q2
-------------------x

P- szukany punkt odległy o x od Q1
Natężenie od Q1

E1=kQ1/x^2
Natężenie od Q2
E2=kQ2/(R-x)^2 ^ oznacza do potęgi * oznacza razy
ładunki dodatnie zatem pole muszą się zność aby było 0
E1=E2
kQ1/x^2 = kQ2/(R-x)^ k się skraca, przekształcam matematycznie
Q1(R-x)^2 = Q2x^2 Q1= 1C Q2=4C podstawiam
1C*(R-x)^2 = 4x^2 pierwiastkuje
R-x=2x
3x=R
x=R/3 = 1m
W odległości 1 m od Q1
1 5 1