Matematyka z + 3. zadanie 7/163, zad 6/166

Zad7.a) oblicz pole przekroju osiowego stożka otrzymanego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6cm i 9cm wokół dłuższej przyprostokątnej.
b)przekrój osiowy stożka to trójkąt równoboczny o polu 9√3cm².oblicz wysokość,promień podstawy i tworzącą stożka.

Daje naj. =]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T14:19:04+01:00