1. Liczba podzielna rzez 25 i 10 to;
a. MMI, b. CXXXV c. MMCL, d. XCV
2. Znajdż średnią arytmetyczną liczb 3,65; 2,7 i 4, 186 z dokładnością do 0,01?
3. Suma Pow. sześcianu wynosi 324 cm3. Obj. tego sześcianu wynosi?
4. Liczbami przeciwnymi są liczby :
a. -2/7, 7/2, b. -2/7, -7/2, c. 2/7, 2/7 d. 2/7, - 7/2
5. Liczbami odwrotnymi są:
a. - 3/4, -4/3, b.-3/4 , 3/4, c. 3/4, - 4/3 d. -3/4, 4/3
6. Prostopadłościan ma wymiary 3 cm x 1 cm x 2 cm. Suma pól wszystkich jego ścian wynosi.?
7. Suma wszystkich krawedzi prostopadłościana z zad 6. wynosi.?
8. Obj. sześcianu wynosi 1331 l. Suma czterech jego krawedzi wynosi?
9.Suma miar kątów w wielokocie o n bokach to ( n - 2) * 180 stopni. Ile wynosi suma miar kątów wielokąta o 28 bokach?
10 Liczba przekoątnych w wielokącie o n bokach to n (n - 3 ) przez 2 . Ile przekątnych ma wielokąt z zad. 9?

1

Odpowiedzi

2010-03-17T16:35:08+01:00
1
a=2001
b=185
c=2150
d=95
dobra odpowiedź to c 2150
3
324*324=104976
104976*104976=11019960576m3
4 b)
ponieważ liczba przeciwna to -2, 2 i -7,7
5 a)
ponieważ używa się odwrotności np. Kasia maciek maciek Kasia
6 suma wynosi 6cm, ponieważ wszystko się mnoży
8
1331*4=5324
albo
1331+1331+1331+1331=5324
więcej nie wiem a na odp. 7 nie odp. bo nie mam takiej książki