Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T14:17:06+01:00
Niektóre dzieci w szkołach za granicą np. w Afryce nie mają warunków do nauki,
po przez brak pieniędzy na podręczniki. Nie umieją pisać ani czytać.
Muszą się opiekować młodszym rodzeństwem gdyż ich matka jest chora a ojciec musi zarabiać na życie. W szkole jest tylko jedna klasa nie ma odpowiednich warunków do nauki.


^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^


Some children in schools abroad such as in Africa do not have the conditions for learning,
after the lack of money for textbooks. Do not know how to write or read.
Must take care of younger siblings because their mother is ill and his father must make a living. The school is only one class does not have proper conditions for learning.PS^^ Mam nadzieję że te kilka zdań ci pomoże!!!:) ! ^xD