1W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz punkty:
A=(-4,-2)
B=(3,1)
C=(-5,0)
D=(3,-3)
E=(0,-5)
F=(-2,1)
G=(0,0)
Następnie zaznacz punkty symetryczne do danych punktów względem:
b)osi y
2.Punkt A ma współrdzędne (-2,5) punkt B jest symetryczny do punktu A względem osi x a punkt C jest symetryczny do punktu B względem osi y.Oblicz obwód i pole trójkąta ABC
3Narysuj trójkąt A'B'C' symetryczny względem osi x do trójkąta ABC o wierzchołkach:

a)A=(-1,-3)
b)B=(2,3)
c)C=(-3,4)
4Narysuj trójkąt A'B'C' symetryczny względem osi y do trójkąta ABC o wierzchołkach:
a)A=(-3,-2)
b)B=(2,2)
C=(1,5)
A=(-1,03)
B=(2,3)
C=(-3,4)
proszę to zrobić zdjęcie rozwiązanego zadania ponieważ tutaj nie idzie tak zrobić.

2

Odpowiedzi

2010-03-15T15:04:24+01:00
2010-03-15T15:04:51+01:00