Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T14:33:19+01:00
W sumie jednostek podziału jest:
1+1+4+9 = 15
Kąt pełny ma miarę 360⁰.
Zatem kolejne kąty mają miary odpowiednio:
α₁ = (1/15) × 360⁰ = 24⁰
α₂ = (1/15) × 360⁰ = 24⁰
α₃ = (4/15) × 360⁰ = 96⁰
α₄ = (9/15) × 360⁰ = 216⁰

Sprawdzenie:
Suma miar kątów powinna dać kąt pełny o mierze 360⁰.
α₁ + α₂ + α₃ + α₄ = 24⁰ + 24⁰ + 96⁰ + 216⁰ = 360⁰

Odp. Miary kątów wewnętrznych otrzymanego czworokąta wynoszą kolejno: 24⁰, 24⁰, 96⁰, 216⁰.