Zd1 Rozwiąż równania.
a)6x=3
b)-3x=7
c)2x=1:5 jedna-piąta itd
d)1,2x=4,8
e)1:3x=3
f)-3:5x=-5
g)3:4x=-4:9
h)0,1x=-7
zd2 rozwiąż równania
a)-3x=2x-10
b)2x-2=7-x
c)10=4-2x
d)-(2x-1)=4
e)2(x+1)=x
f)2t-(3t+1)=6
g)-(4+x)=2(3-x)
h)3(y+6)-y=2(y+9)
i) (x-7)-2(3x+5)=3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T14:34:19+01:00
A)6x=3 /:6
x=1/6
b)-3x=7 /:(-3)
x=-3/7
c)2x=1:5 /:2
x=0,1
d)1,2x=4,8 /:1,2
x= 4
e)1:3x=3 /:1/3
x=9
f)-3:5x=-5 /:(-3/5)
x=25/3
g)3:4x=-4:9 /:3/4
x=-16/27
h)0,1x=-7 /:0,1
x=-70

a)-3x=2x-10
-3x-2x=-10
-5x=-10 /:(-5)
x=2
b)2x-2=7-x
2x+x=7+2
3x=9 /:3
x=3
c)10=4-2x
10-4=-2x
-2x=6 /:(-2)
x=-3
d)-(2x-1)=4
-2x+1=4
-2x=3 /:(-2)
x=-3/2
e)2(x+1)=x
2x+2=x
2x-x=2
x=2
f)2t-(3t+1)=6
2t-3t-1=6
-t=7 /*(-1)
t=-7
g)-(4+x)=2(3-x)
-4x-x=6-2x
-4x-x+2x=6
-3x=6 /:(-3)
x=-2
h)3(y+6)-y=2(y+9)
3y+18-y=2y+18
3y-y-2y=18-18
0=0
i) (x-7)-2(3x+5)=3
(x-7)-6x-10=3
-x+7-6x-10=3
-x-6x=3+10-7
-7x=6 /:(-7)
x=-6/7