Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • ak69
  • Początkujący
2010-03-15T16:10:33+01:00
Porównując 3 znane mi systemy władzy : totalitarny, autorytarny oraz demokratyczny zdecydowanie najlepszym jest demokratyczny. Przede wszystkim zapewnia on obywtelom wszelkie prawa i swobody. Nie naruszając przy tym wolnoości innych osób. Państwa demokratyczne zapewniają swym obywatelom wolnośc słowa czy wyznaia zezwalają na pełną swobodę danego osobnika.
Państwa demokratyczne opierają się na 5 filarach demokratycznych, które są podstawą do opisania tegoż systemu.

1. Konstytucjonalizm i praworząnośc. Wszelkie prawa, normy postępowania i zasady, na których to opiera się państwo w sprawowaniu władzy są zapisane we wszelkich ustawach a przede wszystkim w najważniejszym dokumencie państwowym - konstytucji, która określa wzorce zachowań ludzi i organów władzy.

2.Suwerennośc narodu - Ludnośc panstwa demokratycznego jest niepodległa.Państwo demokratyczne jest liberalne co zapewnia wolnośc obywatelom.Jest on najważniejszą władzą w państwie , w przeciwieństwie do ustrojów autorytarnegoczy totalitarnego.

3.Pluralizm polityczny - W państwie deokratycznym istnieje możliwośc istnienia wielu partii, które reprezentują skrajne i odmienne poglądy , i programy partyjne.Widac tu wolnośc słowa mysli i wyznania. Pozwala on na istanienie opozycji do partii rządzących.Opozycja ta ma za zadanie min. kontroli warstwy rządzącej.

Demokracje cechują w przeciwieństwie do totalitaryzmu czy autorytaryzmu WOLNOŚC, RÓWNOSC, CZY SPRAWIEDLIWOSC. Co stawia system demokratyczny na piedestale.

Odrzucam systemy autorytarny i totalitarny z powody ograniczania praw jednostki np. wolności słowa wyznamia poglądów. Systemy te odrzucają także możliwośc istanienia opozycji , a jeżeli już ona jest to jest ona niesamowicie kontrolowana i ograniczana. Co wpływa na to, że te 2 systemy tracą w moich oczach już w samych przedbiegach.


4. poszanowanie praw mniejszosci - panstawa demokratyczne zapewniają mniejszosciom zamieszkującym na ich terenie szereg praw i wolności.

5.trójpodział równowaga władz wszystkie wadze: ustawodawcza wykonawcza i sądownicza są od sieie niezależne i nawzajem się kontrolują w przeciwieństwie od systemów totalitarnego i autorytarnego gdzie to 1 z władz była dominująca bądz istaniała tylko ona. Ten filar demokracji zapobiega rozrostowi tyranii wśród warstwy rządzącej.
2 5 2