Odpowiedzi

2010-03-15T14:30:55+01:00
Ścieki można oczyszczać:
a) mechanicznie,
b)chemicznie,
c)ekologicznie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T14:35:19+01:00
Mechanicznie;
I stopień oczyszczania. Procesy te mają na celu usunięcie ze ścieków ciał stałych pływających i grubych zawiesin mineralnych oraz organicznych. Polegają na rozdrabnianiu, cedzeniu, sedymentacji, flotacji, wypienianiu i odwirowaniu. Metody mechaniczne mogą zapewnić redukcję zawiesin w granicach 60-70%.
Urządzenia wykorzystywane w mechanicznym oczyszczaniu ścieków
1. kraty,
a. ręczne,
b. mechaniczne,
2. sita,
3. piaskowniki,
4. osadniki,
5. flotatory,
Biologicznie
Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Do prowadzenia procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje się populacje mikroorganizmów zawieszone w toni ścieków lub mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę biologicznego oczyszczania ścieków wyróżnia się procesy prowadzone w warunkach:
* tlenowych - biologiczne utlenianie, nitryfikacja
* beztlenowych - denitryfikacja
Chemicznie
To wspomaganie mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez działanie koagulantów. Ścieki mieszane są z roztworem koagulanta, w wyniku czego wytwarzają się kłaczki wodorotlenku glinu lub żelaza, sorbujące zanieczyszczenia zawarte w ściekach i przyśpieszające proces sedymentacji zawiesin w osadniku. Metody chemiczne stosuje się do usuwania ze ścieków (głównie przemysłowych) substancji nie ulegających biologicznemu rozkładowi. Polegają one na koagulacji, sorpcji i chlorowaniu. Chlorowanie ma na celu unieszkodliwieniu bakterii chorobotwórczych i usunięcie przykrej woni ze ścieków.
2 3 2