Napisz list do koleżanki z Irlandii żeby opowiedzieć o nowym chłopaku kogoś z grona waszych wspólnych przyjaciół.
- Podziel się nowiną i powiedz gdzie para się poznała
- Podaj przynajmniej dwie cechy wyglądu opisywanej osoby
- Podaj przynajmniej jedna cechę jego charakteru popartą przykładem
- Wyraź swoją opinię na temat nowego związku i zapytaj koleżankę o zdanie
od 120 do 150 słów

3

Odpowiedzi

2010-03-15T18:41:38+01:00

Dear Marta,
It thanks for letter. J apologize, that I did not write long, but have sciences a lot.
You herd, Kasia has new boy? We were on pizza and she has seen him in this resturant. He is barman here. It wanted him phone number and it has stepped up tp bar. Name is Paweł. He is 20 years old. Paweł is tall and very good-looking. He has short and black hair. This boy does not have on luck of tattoo. Paweł is friendly, polite, have big a sense of humour, but he is very stubborn. When oter opionion has Kasia than Paweł is wrangle but he does not suffer.
I think, that this relationship will not long, because she (does not know) can not to live as he. It has not future. But that is your opinion on this theme.
2010-03-15T18:42:49+01:00
Hej !
Cieszę się, że mogłam się do Ciebie odezwać. Bardzo dużo się ostatnio u mnie wydarzyło.
Wyobraź sobie, że jedna z moich przyjaciółek- Aśka (np.) poznała super nowego chłopaka! Jest brunetem, ma niebieskie oczy. Jest taki przystojny... Jest bardzo uczciwy, gdyż ostatnio widział starszą panią, której wypadło z kieszeni 50 zł. Bartek (np.) bez zastanowienia wziął pieniądze i oddał je starszej pani. Ten chłopak to naprawdę ideał.
Uważam, że ten chłopak to naprawdę świetny traf! Zazdroszczę jej troszkę.. Ale czekam n mojego ideała.
A co Ty myślisz o tej całej sytuacji ?
Czekam na odpowiedź. Do listu dołączam płytkę z lektorem irlandzkim. Do usłyszenia !

Podpis ;)


Hey!
I am glad that I could speak to you. A lot lately for me happened.
Imagine that one of my girlfriends-Aśka (for example), she met great new boyfriend! It is dark hair, has blue eyes. It is a handsome ... It is very fair, because the last he saw an old lady, which dropped out of the pocket 50 zł. Bartek (for example) without thinking he took the money and gave them the old lady. This guy is really ideal.
I think this guy is really a great coincidence! I envy her a bit .. But wait n my ideal.
And what do you think about this whole situation?
Waiting for an answer. Letter to the plate with a teacher join the Irish. To hear!

Signature;)
2010-03-15T18:50:42+01:00
Hi Kate!
I write to you ,beacause I meet a new friend!
Oh he is brillant!!!!
His name is Emiliano.
His sister name is Ann-she's you and me friend's from school!
I meet him in International Studies Centre at Kraków in the vacation's at the 2 month's ago!
He's from in Buenos Aires,in the east of Argentina,but he live in Kraków.We have a big flat,but we're a big family-2 brother's and our friend's from school Ann!
He's 23 years old.He's studied maths in Kraków.He's very good student!
Is tall handsome man,with long curly,dark hair,and brown eyes.
He usually wears black t-shirts,dark jacket,and black jeans.
Emiliano is very friendly,inteligent and funny man.
When I have a problem he usually says:
'Baby don't give up! We can do it!'
He's really good human,and my best friend.
Do you think -We can do it??
Lots of love.
Bye.