Zad1
Jaka jest pojemność ( w litrach ) naczynia w kształcie graniastosłupa którego wysokosć ma 20 cm a podstawą jest
a) prostokąt o bokach długości 12 cm i 0,8 dm ?
b) trójkąt o podstawie 2,5 dm i wysokosci 1,6 dm ?
c) równoległobok o wymiarach 8 cm i 1,5 dm?
d) kwadrat o boku 4,5 cm ?
d) romb o przekątnych 60 mm i 85 mm

Zad2
Pole powierzchni sześcianu jest równe 150 cm kwadratowych .Jaka jest objętość tego sześcianu

z obliczeniami

1

Odpowiedzi

2010-03-15T15:22:45+01:00
1.
a)20cm=2dm
12cm=1,2dm
V=a*b*H
V=1,2dm*0,8dm*2dm=1,92dm³=1,92l
b) V=a*b*H
V=¹/₂*2,5dm*1,6dm*2dm=8dm³=8l
c)8cm=0,8dm
V=a*b*H
V=0,8dm*1,5dm*2dm=2,4dm³=2,4l
d)4,5cm=0,45dm
V=a*b*H
V=0,45dm*0,45dm*2dm=0,405dm³=0,405l
e)2dm=200mm
V=a*b*H
V=¹/₂*60mm*85mm*200mm=510000mm³=51l
2.jakie jest pole jednej ściany?
150cm²/6=25cm²
jakiej długości jest jedna krawędź?
P=25cm²
P=a*a
a=5cm
jaka jest objętość tej bryły?
5cm*5cm*5cm=125cm³
odp.:objętość tej bryły wynosi 125cm³.