1. Z podanych związków chemicznych wybierz najbardziej higroskopijny
a) HCl
b)H2O
c)H2S
d)NaOH

2. W przedstawionej reakcji reduktorem jest :
Fe2O3 + C → 2FeO + CO

a) tlenek żelaza (III)
b) tlenek węgla (II)
c) węgiel
d) tlenek żelaza (II)

3. 5% roztwór otrzymamy mieszając:
a)1 dag soli i 20 dag wody
b)1 dag soli i 19 dag wody
c)5 dag soli i 100 dag wody
d)5 dag soli i 85 dag wody

4. Połaczono 2 kg 5 % roztworu i 1 kg 2 % roztworu sody. o jakim stężęniu otrzymano roztwór?

5. Podaj nazwę i wzór strukturalny związku chemicznego o wzorze sumarycznym H2SO4. Podaj dwie właściwości chemicznego tego związku.PROSZĘ O SZYBKĄ ODP. DAM NAJ!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T15:37:08+01:00
1)Najbardziej higroskopijny jest NaOH (d).

2)Reduktorem jest węgiel C (c).

3)5% r-r otrzymamy mieszając 1 dag soli i 19 dag wody.
wzór: C%=(m substancji/m roztworu) * 100%
(1 dag/19+1 dag)*100%=5%

4)Dane: 2000 dag roztworu 5%
1000 dag roztworu 2%
wzór: C%=(masa substancji/masa roztworu) * 100%
Szukane: C% po zmieszaniu = ?
Rozwiązanie: przekształcamy wzór by otrzymać masy substancji w obu składnikowych roztworach
m substancji = (C%*m roztworu)/100%
m substancji 1 = (5%*2000 dag)/100% = 100 dag
m substancji 2 = (2%*1000 dag)/100% = 20 dag
100 dag + 20 dag = 120 dag <= masa substancji po zmieszaniu
2000 dag + 1000 dag = 3000 dag <= masa roztworu po zmieszaniu
C% po zmieszaniu = (120 dag/3000 dag)*100% = 4%

5)Nazwa: kwas siarkowy (VI)
Właściwości chemiczne: w reakcji z zasadami tworzy sole,
wykazuje odczyn kwasowy (odbarwia oranż metylowy i papierek uniwersalny na czerwono).
1 5 1