Zad1. które z podanych liczb spełniają dane równanie :)


a) 2x-1=7 1, 4,5


b) 6=3-3t -1, 1, 2


c) x²+3=28 25, 5, -5

i jeszcze mam d) ale je zrobiłam juz w szkole i chodzi o to
d)2n(n-7)=0
n=-7
2*(-7)*(-7-7)=0
-14*(-14)=0
196=0
L=P :) O TO W TYM CHODZI xd POMOCY PLIS

3

Odpowiedzi

2010-03-15T14:50:09+01:00
A)2x=7+1
2x=8 /2
x=4
2*4-1=7
8-1=7
7=7
L=P

b) 3t=3-6
3t=-3 /3
t=(-1)

6=3-3*(-1)
6=3+3
6=6
L=P


c)
x²=28-3
x²=25
x=√25
x=5

5²+3=28
25=3=28
28=28
L=P


d)Aby lewa była równa prawej muszą po obu stronach stać te same liczby 196 nie jest równe 0 :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T14:56:28+01:00
A) 2x-1=7
dla x= 1
2*1-1=7
2+1=7
3≠7
L≠P

dla x=4
2*4-1=7
8-1=7
7=7
L=Pb) 6=3-3t
dla t=(-1)
6=3-3*(-1)
6=3+3
6=6
L=P

c) x²+3=28
dla x=25
25²+3=28
625+3=28
628≠28
L≠P

dla x=5
5²+3=28
25+3=28
28=28
L=P
2010-03-15T15:01:44+01:00