Zad1.Read the text circle the correct answer a,b,c,
One day when my brother was at school ( anything,everything,nothing ) went wrong. He (failed,passed,mised) the bus and, on the way to school he(a lost ,took,failed) his mobile phone. The same day he ( missed, failed,lost) his maths exam. In the evening he ( made,got,had,) an argument with our father.It was a very bad day but he was a good student and did well at school.Later he went to unversity got a ( certificate,degre,exam)

1

Odpowiedzi

2010-03-15T16:26:02+01:00
Rzeczytaj koło tekst poprawną odpowiedź a, b, c,
Pewnego dnia, kiedy mój brat był w szkole (cokolwiek, wszystko, nic) się nie udało. On (nie przeszedł, mised) i autobusowego, w drodze do szkoły, którą (Lost, wziął, nie) jego telefonu komórkowego. Tego samego dnia (nieodebrane, nie, zagubione) jego matematyki egzamin. Wieczorem (wykonane, ale, miał) Argument z naszymi father.It był bardzo zły dzień, ale był dobrym studentem i dobrze sobie radził w school.Later poszedł do Unversity got (świadectwo, degré, egzamin)