Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T16:44:50+01:00
A - długość boku P- pole kwadratu
Δa= 10 cm ΔP - 600cm²
b = 1 cm ΔP₂ - zmiana pola po odjęciu b od boku a
a²=P
(a+Δa)²=P +ΔP
a²+2×a×Δa + Δa² =P +ΔP
P + 2×a×Δa + Δa² = P +ΔP -odejmujemy stronami P i Δa² i dzielimy stronami przez 2×Δa
a=(ΔP-Δa²)÷(2×Δa)=(600-100)÷(2×10)= 25 [cm]
ΔP₂=a² - (a-b)²= a²-a² +2×a×b - b² = 2×a×b -b² = 2×25×1-1×1=
49 [cm²]
3 5 3