Odpowiedzi

2010-03-15T20:03:31+01:00
Nasz król, Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Do jego wielkich osiągnięć można zaliczyć ogromne sukcesy polityce międzynarodowej. Umocnił suwerenność Polski, uregulował stosunki z sąsiadami, dwukrotnie zwiększył stan posiadania terytorialnego. Dzięki niemy każdy z poddanych mu stanów ma swoje przywileje :

· Duchowieństwo podlegało prawu kanonicznemu, posiadało strukturę organizacyjną w postaci episkopatu, ewentualnie zgromadzeń zakonnych .Stan ten prowadził ludzi do zbawienia wiekuistego.
· Rycerstwo -z reguły szlachcic, posiadał ziemię na prawie rycerskim , co zobowiązywało go do służby wojskowej na koszt własny. Rycerstwo było zorganizowane w ziemie(rycerstwo ziemi sieradzkiej, łęczyckiej, każda ziemia miała własną chorągiew) . Istniały również rycerskie organizacje rodowe, ale regułą było rycerstwo ziemskie. W Polsce nie istniała drabina zależności, wszyscy mieli jednego suwerena - monarchę.
· Mieszczaństwo - prawo niemieckie, własny samorząd, który z czasem przejmujący uprawnienia wójtowskie(zróżnicowany majątkowo, mający jedno prawo miejskie ).
· Chłopi- położenie prawne tego stanu regulowały dokumenty lokacyjne. Mocą tych dokumentów posiadali prawo do samorządu i możliwość swobodnego opuszczania wsi.
Wszystkie stany miały poręczoną nienaruszalność życia i mienia. Członkowie wszystkich stanów cieszyli się wolnością osobistą.
No a poza tym równiez to znane powiedzenie :
Zastał Polsce drewniana, a porzucił murowana .

Licze na to, że pomogłam . xDee