Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T15:09:26+01:00
1.-mniejszosc niemiecka województwo:opolskie,śląskie i dolnośląskie.
-ukraińska: tereny północnej i zachodniej Polski woj:warmijsko-mazurskie, pomorskie,zachodniopomorskie,dolnośląskie.
-białoruska:woj.podlaskie
-słowacy;południe Polski
-żydzi;
-tatarzy;zachodnia częś Polski
_mniejszośc litewska: zachodnia czesc polski
-łemkowie poludniowa czesc polski i wschodnia czesc
2.Aglomeracja policentryczna Trojmisato(Gdańsk, Gdynia, Sopot) i Górnośląski Okręg Przemysłowy( Katowice, Zabrze, Chorzów,Gliwice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Bytom)
-aglomeracja monocentryczna
3.Kaszubi potomkowie pomorzan
Górale Karpaty
Ślązacy tereny Śląska
Kurpie rejony Puszczy Kurpiowskiej i Puszczy Białej
Łowiczanie okolice Łowicza
4.Aktywność zawodowa ludności – oznacza wykonywanie lub gotowość do wykonywania pracy w zamian za ekwiwalent w postaci płacy lub innego wynagrodzenia. Wykonywanie lub gotowość do wykonywania to pracujący lub bezrobotni zarejestrowani w UP (nie wchodzą w to pojęcie bezczynni zawodowo).

Az = czynni zawodowo : cała populacja

Bardziej użyteczny wskaźnik:

Az = czynni zawodowo w wieku zdolności do pracy : ludność ogółem w tym wieku

Ta aktywność zawodowa zależy od czynników ekonomicznych ( efektywny popyt na zasoby siły roboczej, realny poziom płac, pozapłacowe źródła dochodów gosp.dom.), czynniki społeczne ( preferowany model rodziny, postawy wobec pracy, tradycje pracy zawodowej kobiet, wzory konsumpcji). Z punktu widzenia stosunku do procesu pracy wyodrębnia się potencjalne i realne zasoby siły roboczej.

Potencjalne – ( ogólne, brutto) – obejmują:
- ludność wieku zdolności do pracy czyli wieku produkcyjnego, którą to zdolność określa dolna i górna granica wieku produkcyjnego ( w Polsce kobiety 18 – 60, mężczyźni 18 – 65).
- ludność pracująca, która nie osiągnęła jeszcze lub przekroczyła umowne granice wieku produkcyjnego.
Podstawową rolę w pojęciu potencjalnych zasobów produkcyjnych odgrywa ludność wieku zdolności do pracy. Ta druga to wielkość marginalna ( emeryci, uczniowie). Wielkość potencjalnych zasobów siły roboczej ma charakter czysto demograficzny (bo zależy od urodzeń i zgonów), który zależy od liczby ludności oraz udziału ludności wieku zdolności do pracy w całej ogólnej liczbie ludności.
2 5 2