Oblicz pamiętając o właściwej kolejności wykonywania dziełań:
a) 1/2+1,5=
b) 3,2-jedna cała 1/3=
c)2,4x 3/8=
d)dwie całe 3,4 :1,75
e)12,5 : (0,2:2,5)=
f) 12,5: 0,2:2,5=
g)o,28 x jedna cała 11/14=
h) 5,4 : (pięć całych 3/7 -3,8)=
i) 5,3 + cztery całe 5/7 +1/5=
j) dziesieć całych3/4-0,28=0,54=
k)9,72- trzy całe 3/5 xjedna cała2/3=
l)4,08-2,08:13/25

1

Odpowiedzi

2010-03-15T16:40:50+01:00
A) 1/2+1,5=2
b) 3,2-jedna cała 1/3=16/5-4/3=48/15-20/15=28
c)2,4x 3/8=24/10*3/8=12/5*3/8=3/5*3/2=9/10=0,9
d)dwie całe 3,4 :1,75 ???
e)12,5 : (0,2:2,5)=125/10:(1/5:25/10)=125/10:(2/25)=5
f) 12,5: 0,2:2,5=125/10:1/5:25/10=25*1/5=5
g)o,28 x jedna cała 11/14=28/10*25/14=5
h) 5,4 : (pięć całych 3/7 -3,8)=27/5:(38/7-19/5)=27/5:(380/70-266/70)=
=27/5:(114/70)=9*35/38=315/38
i) 5,3 + cztery całe 5/7 +1/5=53/10+33/7+2/10=55/10+33/7=11/2+33/7=77/14+66/14=143/14
j) dziesieć całych3/4-0,28=10,75-0,28=10,47
k)9,72- trzy całe 3/5 xjedna cała2/3=9,72-18/5*5/3=9,75-6=3,72
l)4,08-2,08:13/25=4,08-104/50:13/25=4,08-52/25:13/25=4,08-4=0,08