Wpisz podane wyrazy do odpowiednich rubryk tabeli :półtora,dziesięć,dwusetny,siedemnasty,pięć,pół,trzynaście,ćwierć,piędziesiąty ósmy,czterdziesty pierwszy,sześdzieśąt jeden,jedna piąta,czterdzieści cztery,drugi
tabela:liczebniki główne,porządkowe,ułamkowe

1

Odpowiedzi

2010-03-15T15:06:43+01:00
Liczebniki główne: dziesięć, pięć, trzynaście, sześćdziesiąt jeden, czterdzieści cztery

Liczebniki porządkowe: dwusetny, siedemnasty, pięćdziesiąty ósmy, czterdziesty pierwszy, drugi

Liczebniki ułamkowe: półtora, pół, ćwierć, jedna piąta,

* pisze się sześĆdzieSIąt a nie sześdzieśąt
** pisze się pięĆdziesiąty a nie piędziesiąty

:)
22 4 22