Tłumacz:

People do all kinds of things to their bodies to look atrractive. They go on diets, have body piercing or an irginal tattoo, depending on what is fashionable. But there are cultures where ideals of beauty have not changed for centuries.
Girls from the Padaung tribe in Burma have a brass spiral put around their necks and when they grow, they get a new spiral that makes their neck longer.

1

Odpowiedzi

2010-03-15T15:26:39+01:00
Ludzie robią wszystko dla swoich ciał, żeby wyglądać atrakcyjnie. Przechodzą na diety, mają kolczyki w ciele i orginalne tatuaże, zależy co jest modne.
Ale istnieją kultury, gdzie ideały piekna nie zmieniły się od wieków. Dziewczyny z plemienia Padaung w Birmie, mają mosiężne spirale okręcone wokół szyi i kiedy dorastają dokładają nowe spirale żeby ich szyje się wydłużyły.